تک آهنگ

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام بیرت دەکەم

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام بیرت دەکەم

5 مرداد 1401
دانلود آهنگ کیوان کیا به نام سرمست

دانلود آهنگ کیوان کیا به نام سرمست

4 مرداد 1401
دانلود آهنگ زکریا حسینی به نام هەناسەی ئاشقان

دانلود آهنگ زکریا حسینی به نام هەناسەی ئاشقان

4 مرداد 1401
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام ئەزیزم

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام ئەزیزم

3 مرداد 1401
دانلود آهنگ ارسلان بهرامی به نام چرپەی باران

دانلود آهنگ ارسلان بهرامی به نام چرپەی باران

3 مرداد 1401
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام ئەوە سالی

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام ئەوە سالی

3 مرداد 1401
دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام تابلوی لەیل

دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام تابلوی لەیل

2 مرداد 1401
دانلود آهنگ جعفر شورو به نام بیشکینه ئەو غرورەت

دانلود آهنگ جعفر شورو به نام بیشکینه ئەو غرورەت

2 مرداد 1401
دانلود آهنگ محمد پیره به نام ئیواره

دانلود آهنگ محمد پیره به نام ئیواره

1 مرداد 1401
دانلود آهنگ سردار حسینی به نام کوچ

دانلود آهنگ سردار حسینی به نام کوچ

30 تیر 1401
دانلود آهنگ نوید زردی و آرش به نام بمبه

دانلود آهنگ نوید زردی و آرش به نام بمبه

29 تیر 1401
دانلود آهنگ دکتر دالاس به نام سنگر

دانلود آهنگ دکتر دالاس به نام سنگر

28 تیر 1401
دانلود آهنگ ناشو به نام کومەلگا

دانلود آهنگ ناشو به نام کومەلگا

27 تیر 1401
دانلود آهنگ سیامند نیکویی به نام دور مەبە لیم

دانلود آهنگ سیامند نیکویی به نام دور مەبە لیم

26 تیر 1401
دانلود آهنگ سنار قاضی به نام بهانه

دانلود آهنگ سنار قاضی به نام بهانه

25 تیر 1401
دانلود آهنگ دیار مرادی به نام بیرت دکم

دانلود آهنگ دیار مرادی به نام بیرت دکم

23 تیر 1401
دانلود آهنگ هاوبیر عمر به نام عاشقی تو

دانلود آهنگ هاوبیر عمر به نام عاشقی تو

22 تیر 1401
دانلود آهنگ دالاهو به نام نیشتمانم

دانلود آهنگ دالاهو به نام نیشتمانم

22 تیر 1401
دانلود آهنگ عادل هورامی به نام زنجیر

دانلود آهنگ عادل هورامی به نام زنجیر

20 تیر 1401
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام تەختەی میژوو

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام تەختەی میژوو

19 تیر 1401
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام کوردستان

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام کوردستان

18 تیر 1401
دانلود آهنگ سالار فلاحی به نام چاوەری

دانلود آهنگ سالار فلاحی به نام چاوەری

18 تیر 1401
دانلود آهنگ رابەر کوردستانی به نام سەما

دانلود آهنگ رابەر کوردستانی به نام سەما

17 تیر 1401
دانلود آهنگ جدید از احمد خلیل به نام زالم

دانلود آهنگ جدید از احمد خلیل به نام زالم

16 تیر 1401
دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام جوانی جوانی

دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام جوانی جوانی

16 تیر 1401
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام وای حالی من

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام وای حالی من

14 تیر 1401
دانلود آهنگ نوید شریفی به نام دلی ون

دانلود آهنگ نوید شریفی به نام دلی ون

14 تیر 1401
دانلود آهنگ میران علی و هەوال ابراهیم به نام ئاخ ئەمان

دانلود آهنگ میران علی و هەوال ابراهیم به نام ئاخ ئەمان

11 تیر 1401
دانلود آهنگ باخەوان عبدالله به نام ساقی

دانلود آهنگ باخەوان عبدالله به نام ساقی

11 تیر 1401
دانلود آهنگ شهاب مرادی به نام بوک

دانلود آهنگ شهاب مرادی به نام بوک

9 تیر 1401
دانلود آهنگ هیمن رهوار به نام خوشم دەوی

دانلود آهنگ هیمن رهوار به نام خوشم دەوی

8 تیر 1401
دانلود آهنگ امید رسول پور به نام شاری زیرک

دانلود آهنگ امید رسول پور به نام شاری زیرک

6 تیر 1401
دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام ئەزیزترین یار

دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام ئەزیزترین یار

5 تیر 1401
دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام شام ئاخر

دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام شام ئاخر

4 تیر 1401
دانلود آهنگ جدید از بیژن جزا به نام خودا خودا

دانلود آهنگ جدید از بیژن جزا به نام خودا خودا

4 تیر 1401
دانلود آهنگ تەمەن احمد به نام گەردەن زەرد

دانلود آهنگ تەمەن احمد به نام گەردەن زەرد

3 تیر 1401
دانلود آهنگ مجید زرنگ به نام تاقانه

دانلود آهنگ مجید زرنگ به نام تاقانه

29 خرداد 1401
دانلود آهنگ پوریا وکیلی به خانزاده

دانلود آهنگ پوریا وکیلی به خانزاده

29 خرداد 1401
دانلود آهنگ تەها قادر به نام سەبر و قەرار

دانلود آهنگ تەها قادر به نام سەبر و قەرار

29 خرداد 1401
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام بوکی بیگانه

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام بوکی بیگانه

28 خرداد 1401
دانلود آهنگ ساتی ، لیلی ، بینا ، اس مین ، فونی ، لیجوا به نام صلح

دانلود آهنگ ساتی ، لیلی ، بینا ، اس مین ، فونی ، لیجوا به نام صلح

27 خرداد 1401
دانلود آهنگ اوژین نەوزاد به نام دل شکاو

دانلود آهنگ اوژین نەوزاد به نام دل شکاو

27 خرداد 1401
دانلود آهنگ امیر بخارایی به نام عەشق ئەوین

دانلود آهنگ امیر بخارایی به نام عەشق ئەوین

26 خرداد 1401
دانلود آهنگ اقبال به نام زام

دانلود آهنگ اقبال به نام زام

26 خرداد 1401
دانلود آهنگ سامی به نام فال

دانلود آهنگ سامی به نام فال

26 خرداد 1401
دانلود آهنگ سامان گرامی به نام زولفی تو

دانلود آهنگ سامان گرامی به نام زولفی تو

24 خرداد 1401
دانلود آهنگ جدید از زانیار و هاوار به نام وەرە

دانلود آهنگ جدید از زانیار و هاوار به نام وەرە

24 خرداد 1401
دانلود آهنگ محمدرضا حاصلی به نام عاشق یکیم منو تو

دانلود آهنگ محمدرضا حاصلی به نام عاشق یکیم منو تو

23 خرداد 1401
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام گوناکارەگەی

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام گوناکارەگەی

19 خرداد 1401
دانلود آهنگ امید مشمول به نام وشەی ئەشق

دانلود آهنگ امید مشمول به نام وشەی ئەشق

19 خرداد 1401
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن