تک آهنگ

ریمیکس جدید از ناصر رزازی به نام تو سەربانا

ریمیکس جدید از ناصر رزازی به نام تو سەربانا

20 آبان 1402
دانلود آهنگ افشار کمانگر به نام بی وەفا

دانلود آهنگ افشار کمانگر به نام بی وەفا

18 آبان 1402
دانلود آهنگ امیر ملکی به نام یادم که

دانلود آهنگ امیر ملکی به نام یادم که

18 آبان 1402
دانلود آهنگ احمد خلیل به نام زیندان

دانلود آهنگ احمد خلیل به نام زیندان

17 آبان 1402
دانلود آهنگ حسن هیاس به نام الهی

دانلود آهنگ حسن هیاس به نام الهی

17 آبان 1402
دانلود آهنگ افشین حاجی قادری به نام کەی وا بووم

دانلود آهنگ افشین حاجی قادری به نام کەی وا بووم

16 آبان 1402
دانلود آهنگ ناصر قادرپور به نام بابه

دانلود آهنگ ناصر قادرپور به نام بابه

13 آبان 1402
دانلود آهنگ احد عبدی به نام ئەشقی لاوی

دانلود آهنگ احد عبدی به نام ئەشقی لاوی

12 آبان 1402
دانلود آهنگ میران امینی به نام چاوانت

دانلود آهنگ میران امینی به نام چاوانت

11 آبان 1402
دانلود آهنگ هردی سلامی به نام وەرە

دانلود آهنگ هردی سلامی به نام وەرە

10 آبان 1402
دانلود آهنگ حسن هیاس به نام خوشم ئەویی

دانلود آهنگ حسن هیاس به نام خوشم ئەویی

8 آبان 1402
دانلود آهنگ علا نباتی به نام حالی دل

دانلود آهنگ علا نباتی به نام حالی دل

8 آبان 1402
دانلود آهنگ علی مهرآرا به نام توی هەموو دونیایەکم

دانلود آهنگ علی مهرآرا به نام توی هەموو دونیایەکم

7 آبان 1402
دانلود آهنگ عثمان ابراهیمی به نام ئازاری پر ژان

دانلود آهنگ عثمان ابراهیمی به نام ئازاری پر ژان

7 آبان 1402
دانلود آهنگ ریبوار بەنگینە ساتی نزیکیی

دانلود آهنگ ریبوار بەنگینە ساتی نزیکیی

7 آبان 1402
دانلود آهنگ کاروان حکیم زاده به نام دایه

دانلود آهنگ کاروان حکیم زاده به نام دایه

6 آبان 1402
دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام سیاوچەمانە غەریب

دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام سیاوچەمانە غەریب

5 آبان 1402
دانلود آهنگ دیاکو خالقی به نام باران

دانلود آهنگ دیاکو خالقی به نام باران

4 آبان 1402
دانلود آهنگ نوید شریفی به نام پشیمانی

دانلود آهنگ نوید شریفی به نام پشیمانی

3 آبان 1402
دانلود آهنگ دانش خلیفه به نام زمان

دانلود آهنگ دانش خلیفه به نام زمان

3 آبان 1402
دانلود آهنگ پارسا جهانگیری به نام ئاسمانە بچکولەکەم

دانلود آهنگ پارسا جهانگیری به نام ئاسمانە بچکولەکەم

3 آبان 1402
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام تا نەرویشتی

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام تا نەرویشتی

2 آبان 1402
دانلود آهنگ دیاکوز به نام دونیا

دانلود آهنگ دیاکوز به نام دونیا

30 مهر 1402
دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام سوور گول

دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام سوور گول

27 مهر 1402
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام ممنوعه

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام ممنوعه

26 مهر 1402
دانلود آهنگ آریان کریم به نام ئاشقت بووم

دانلود آهنگ آریان کریم به نام ئاشقت بووم

22 مهر 1402
دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام تو یاری من به

دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام تو یاری من به

22 مهر 1402
دانلود آهنگ سلام ماوتی به نام هەموو روژی

دانلود آهنگ سلام ماوتی به نام هەموو روژی

21 مهر 1402
دانلود آهنگ مهدی هواسی به نام قمار

دانلود آهنگ مهدی هواسی به نام قمار

20 مهر 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام هاوار

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام هاوار

20 مهر 1402
دانلود آهنگ افشین حاجی قادری به نام چی بو

دانلود آهنگ افشین حاجی قادری به نام چی بو

20 مهر 1402
دانلود آهنگ تەنیا ئیدریس به نام تازە دلم مولکی تویە

دانلود آهنگ تەنیا ئیدریس به نام تازە دلم مولکی تویە

19 مهر 1402
دانلود آهنگ رامین جوانمرد به نام من و تو

دانلود آهنگ رامین جوانمرد به نام من و تو

16 مهر 1402
دانلود آهنگ امید عالمی به نام باوەش

دانلود آهنگ امید عالمی به نام باوەش

13 مهر 1402
دانلود آهنگ فاخر زوبیر به نام جوانترین

دانلود آهنگ فاخر زوبیر به نام جوانترین

12 مهر 1402
دانلود آهنگ میران علی به نام ئەمشەو

دانلود آهنگ میران علی به نام ئەمشەو

11 مهر 1402
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام تو هاتی

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام تو هاتی

7 مهر 1402
دانلود آهنگ ژیلوان به نام پاشای دل

دانلود آهنگ ژیلوان به نام پاشای دل

5 مهر 1402
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام جیایی

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام جیایی

5 مهر 1402
دانلود آهنگ حسین نعمت زاده به نام دووری

دانلود آهنگ حسین نعمت زاده به نام دووری

5 مهر 1402
دانلود آهنگ احسان قادری به نام ستوری

دانلود آهنگ احسان قادری به نام ستوری

2 مهر 1402
دانلود آهنگ بارزان محمودیان به نام سی سال

دانلود آهنگ بارزان محمودیان به نام سی سال

1 مهر 1402
دانلود آهنگ لقمان بوکانی به نام گلەیی بی

دانلود آهنگ لقمان بوکانی به نام گلەیی بی

1 مهر 1402
پادکست موزیک قسمت ۱

پادکست موزیک قسمت ۱

1 مهر 1402
دانلود آهنگ ایوان و بنجامین جواهری به نام پاییز

دانلود آهنگ ایوان و بنجامین جواهری به نام پاییز

31 شهریور 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

23 شهریور 1402
میکس جدید از حسن زیرک به نام شەو

میکس جدید از حسن زیرک به نام شەو

23 شهریور 1402
دانلود آهنگ سمیع سارو به نام عەشق باران

دانلود آهنگ سمیع سارو به نام عەشق باران

19 شهریور 1402
دانلود آهنگ سوران کرمانشاهی به نام نازدار

دانلود آهنگ سوران کرمانشاهی به نام نازدار

16 شهریور 1402
دانلود آهنگ شهاب مرادی به نام هەلە

دانلود آهنگ شهاب مرادی به نام هەلە

16 شهریور 1402
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن