آریاس جوان

دانلود آهنگ آریاس جوان و عەبه کریب به نام چوپی

دانلود آهنگ آریاس جوان و عەبه کریب به نام چوپی

23 اسفند 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام زور ئالوزم

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام زور ئالوزم

5 بهمن 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام تو جیاوازی

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام تو جیاوازی

17 مرداد 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام مرفین

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام مرفین

1 اسفند 1400
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام دونیا دەگوری

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام دونیا دەگوری

22 مهر 1400
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام ئەروم

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام ئەروم

30 آذر 1399
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام من دلنیام

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام من دلنیام

5 آذر 1399
آریاس جوان – من دلنیام

آریاس جوان – من دلنیام

7 تیر 1399
آریاس جوان – دلرفینەکەم

آریاس جوان – دلرفینەکەم

12 دی 1398
آریاس جوان – ۱۰۰ سال

آریاس جوان – ۱۰۰ سال

23 آذر 1398
آریاس جوان – مانگ

آریاس جوان – مانگ

26 خرداد 1397
آریاس جوان – عیشقت

آریاس جوان – عیشقت

10 اردیبهشت 1397
آریاس جوان – پنجه کانت

آریاس جوان – پنجه کانت

16 آبان 1396
آریاس جوان – ایواره

آریاس جوان – ایواره

26 تیر 1396
Aryas Javan – Wamazana

Aryas Javan – Wamazana

23 خرداد 1396
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن