عزیز ویسی

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام اینستاگرام

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام اینستاگرام

25 آذر 1402
دانلوداهنگ عزیز ویسی به نام هەورى لار

دانلوداهنگ عزیز ویسی به نام هەورى لار

19 اسفند 1401
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام نەرمە ژن

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام نەرمە ژن

3 فروردین 1401
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام نەخشانم

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام نەخشانم

29 آبان 1400
دانلود آهنگ عزیز ویسی و آراس محمد به نام به نازی

دانلود آهنگ عزیز ویسی و آراس محمد به نام به نازی

24 اردیبهشت 1400
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام مەگری

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام مەگری

6 اردیبهشت 1400
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام کەژال

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام کەژال

27 فروردین 1400
عزیز ویسی – کچه ثلاثی

عزیز ویسی – کچه ثلاثی

11 مرداد 1399
عزیز ویسی – فولکلور

عزیز ویسی – فولکلور

30 خرداد 1399
عزیز ویسی – باران

عزیز ویسی – باران

5 خرداد 1399
عزیز ویسی – ملنگی

عزیز ویسی – ملنگی

25 بهمن 1398
عزیز ویسی – ریمیکس

عزیز ویسی – ریمیکس

30 شهریور 1398
عزیز ویسی – کیژەکەی کافروش

عزیز ویسی – کیژەکەی کافروش

11 اردیبهشت 1398
عزیز ویسی – کیژکان

عزیز ویسی – کیژکان

28 اسفند 1397
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن