دیاکو محمودی

دیاکو محمودی

خواننده

خواننده و ملودی ساز در سبک پاپ با صدای متفاوت و زبان مادری کوردی زادەی سقز

آخرین آثار
بستن