زانیار دستان

زانیار دستان

خواننده

زانیار دستان

متولد ۱۶/۱۰/۷۲(۶/۱/۱۹۹۴)

اهل مریوان

تحصیل:کارشناسی ارشد مهندسی عمران

آخرین آثار
بستن