سالار یاهو

سالار یاهو

خواننده

متولد ۱۲ آبان ۱۳۶۹
مهندس عمران
متولد مهاباد
دانشجوی رشته حقوق قضایی

آخرین آثار
بستن