سعید بهروزی

سعید بهروزی

خواننده

سعید بهروزی
تولد:۱۳خرداد ۱۳۷۳
سبک :کلاسیک پاپ
حرفه:خواننده
سال شروع فعالیت:۱۳۹۰
سعید بهروزی( زاده ی شهر تکاب ،ساکن کرج )خواننده ی زبان کوردی است
از همان سال ۱۳۹۰در عرصه ی هنر ،خوانندگی،شروع به کار کرد

آخرین آثار
بستن