منوتوبند

منوتوبند

خواننده

"منوتوبند" نام گروه موسیقی کوردی و متشکل از دو خواننده با نام های "مجید زرنگ" و "امیر حسن زاده " میباشد.

«مجیدزرنگ و امیر حسن زاده» هر دو از خوانندگان گروه منوتوبند از بچه های نسل 70 هستند و توانستند با شروع فعالیت های خود در طی دوسه سال موفقیت و محبوبیت خوبی کسب کنند.
اولین تراک خود را در سال ۹۶ با اسم •بی باوری• و اولین البوم خود را به اسم •عشق• که شامل ۸ تراک بود در نوروز ۹۷ پخش کردند و اهنگ های بعدی خود را در قالب تک اهنگ پخش کردند.

آخرین آثار
بستن