نجمه الدین غلامی

نجمه الدین غلامی

خواننده ، ترانه سرا

نحم الدین غلامی در 21 مارس 1958 در کوچه گلشن شهر سنندج متولد شد. در سن هیجده سالگی از طریق رادیو سنندج و کرمانشاه شروع به خوانندگی کرد. سپس در اروپا ساکن شده و در آن جا هفت آلبوم را منتشر کرده است. نجمه با دختر دایی خود ازدواج کرده و بیش از سی سال است که با هم زندگی میکنند و دارای دو فرزند با نام های هیرش و هیژا هستند.
نجم الدین غلامی تاکنون 23 آلبوم منتشر کرده است که تعدادی از آن ها به شرح زیر است.
رود (شەتاو) (١٩٩٥) (شەتاو به معنی رودی که از برف آب شده سرچشمه میگیرد.)
پیر مغان (پیری موغان) (١٩٩٧)
خان و مان (١٩٩٨)
من و تو (من و تۆ) (٢٠٠١)
وطن (نیشتمان) (٢٠٠٥)
فریادِ ای کاش (ھاژەی خۆزگە) (٢٠٠٧)

آخرین آثار
بستن