ویس بادرنگین

ویس بادرنگین

خواننده

ویس بادرنگین
زادە:ایران استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر
تولد:۲۰/۱/۱۳۷۷
زبان مادری :کوردی سورانی
ساز تخصصی :گیتار
خواننده

آخرین آثار
بستن