ریمیکس احمد خلیل به نام تەمەن

ریمیکس احمد خلیل به نام تەمەن

1 اردیبهشت 1403
آهنگ شورش محمودی به نام لەیلی باوانم

آهنگ شورش محمودی به نام لەیلی باوانم

1 اردیبهشت 1403
آهنگ میلاد امیری به نام کابان

آهنگ میلاد امیری به نام کابان

26 فروردین 1403
ریمیکس حسن زیرک به نام شیرین

ریمیکس حسن زیرک به نام شیرین

26 فروردین 1403
آهنگ آریاس جوان به نام بیلەرزینە

آهنگ آریاس جوان به نام بیلەرزینە

25 فروردین 1403
آهنگ سامان عمر به نام پیری

آهنگ سامان عمر به نام پیری

24 فروردین 1403
آهنگ هوراد به نام بیرت دەکەم

آهنگ هوراد به نام بیرت دەکەم

23 فروردین 1403
آهنگ میران علی به نام یەژن

آهنگ میران علی به نام یەژن

23 فروردین 1403
آهنگ میرا عثمانی به نام ئای مەنی مەنی

آهنگ میرا عثمانی به نام ئای مەنی مەنی

21 فروردین 1403
آهنگ داوود رشیدی به نام بو دەروی

آهنگ داوود رشیدی به نام بو دەروی

20 فروردین 1403
آهنگ امید خداجو به نام خوزگەکانم

آهنگ امید خداجو به نام خوزگەکانم

20 فروردین 1403
آهنگ امید رسول پور به نام کاتی بەهارە

آهنگ امید رسول پور به نام کاتی بەهارە

16 فروردین 1403
آهنگ رضا کرمی تارا به نام بد روزگار

آهنگ رضا کرمی تارا به نام بد روزگار

16 فروردین 1403
آهنگ سیوان گاگلی به نام نەوروز

آهنگ سیوان گاگلی به نام نەوروز

14 فروردین 1403
آهنگ عدنان کریم به نام بو روژهەلات

آهنگ عدنان کریم به نام بو روژهەلات

13 فروردین 1403
ریمیکس ناصر رزازی به نام سالەهای ساله

ریمیکس ناصر رزازی به نام سالەهای ساله

12 فروردین 1403
ریمیکس ابراهیم قادری و رسول نادری به نام غەریبم

ریمیکس ابراهیم قادری و رسول نادری به نام غەریبم

10 فروردین 1403
آهنگ مهران به نام دلنیابه

آهنگ مهران به نام دلنیابه

5 فروردین 1403
آهنگ هیوا شریفی به نام نەوروز

آهنگ هیوا شریفی به نام نەوروز

3 فروردین 1403
آهنگ یادگار عبدی به نام باران

آهنگ یادگار عبدی به نام باران

3 فروردین 1403
به زودی آهنگ مهران به نام دلنیابه

به زودی آهنگ مهران به نام دلنیابه

3 فروردین 1403
به زودی آهنگ هیوا شریفی به نام نەوروز

به زودی آهنگ هیوا شریفی به نام نەوروز

2 فروردین 1403
آهنگ گروه جیپسی کورد به نام شیرین ها لەیلی و هەی بینە

آهنگ گروه جیپسی کورد به نام شیرین ها لەیلی و هەی بینە

1 فروردین 1403
ریمیکس دی جی بهران به نام چوپی

ریمیکس دی جی بهران به نام چوپی

28 اسفند 1402
آهنگ سیامک بابل به نام نەوروز

آهنگ سیامک بابل به نام نەوروز

28 اسفند 1402
ریمیکس میکائیل به نام بوچی بەم دەردەم دەبەی

ریمیکس میکائیل به نام بوچی بەم دەردەم دەبەی

28 اسفند 1402
آهنگ بریار رزگار و شاباز زمانی به نام رمضان

آهنگ بریار رزگار و شاباز زمانی به نام رمضان

28 اسفند 1402
آهنگ علی طولابی به نام موتریبی حەریفان

آهنگ علی طولابی به نام موتریبی حەریفان

27 اسفند 1402
ریمیکس حسن زیرک به نام رەزیە

ریمیکس حسن زیرک به نام رەزیە

27 اسفند 1402
ریمیکس ناصر رزازی به نام هاوار گولی

ریمیکس ناصر رزازی به نام هاوار گولی

25 اسفند 1402
آهنگ شادمان سلامی به نام چاوە جوانەکانت

آهنگ شادمان سلامی به نام چاوە جوانەکانت

24 اسفند 1402
ریمیکس ناصر رزازی به نام مینا خانم

ریمیکس ناصر رزازی به نام مینا خانم

22 اسفند 1402
به زودی آهنگ شادمان سلامی به نام چاوە جوانەکانت

به زودی آهنگ شادمان سلامی به نام چاوە جوانەکانت

21 اسفند 1402
آهنگ سهیل آدمی به نام من گرفتاری غەمیکم

آهنگ سهیل آدمی به نام من گرفتاری غەمیکم

20 اسفند 1402
آهنگ برزان احمد و مسعود عامر به نام چتری

آهنگ برزان احمد و مسعود عامر به نام چتری

19 اسفند 1402
آهنگ سمیع سارو به نام هەناسەی من

آهنگ سمیع سارو به نام هەناسەی من

19 اسفند 1402
آهنگ ژیرو به نام بوچی نەهاتی

آهنگ ژیرو به نام بوچی نەهاتی

18 اسفند 1402
آهنگ حسین صفامنش به نام چوپی سوور

آهنگ حسین صفامنش به نام چوپی سوور

18 اسفند 1402
آهنگ ساسان احمدنژاد به نام پەریشانم

آهنگ ساسان احمدنژاد به نام پەریشانم

17 اسفند 1402
آهنگ حسین میناپور به نام توم خوش دەوی

آهنگ حسین میناپور به نام توم خوش دەوی

16 اسفند 1402
آهنگ پیمان صادقی به نام لەیلی

آهنگ پیمان صادقی به نام لەیلی

14 اسفند 1402
آهنگ حسین صفامنش به نام چاوان

آهنگ حسین صفامنش به نام چاوان

12 اسفند 1402
آهنگ سینا جواهری به نام بی ته نابی

آهنگ سینا جواهری به نام بی ته نابی

9 اسفند 1402
آهنگ سیامک بابل به نام تەنیا ئەروم

آهنگ سیامک بابل به نام تەنیا ئەروم

8 اسفند 1402
آهنگ آریاس جوان به نام چاورەشی خوم

آهنگ آریاس جوان به نام چاورەشی خوم

8 اسفند 1402
آهنگ مهدی نیک اندیش به نام خەمی دووری

آهنگ مهدی نیک اندیش به نام خەمی دووری

8 اسفند 1402
به زودی آهنگ مهدی نیک اندیش به نام خەمی دووری

به زودی آهنگ مهدی نیک اندیش به نام خەمی دووری

8 اسفند 1402
آهنگ دیاکو خالقی به نام تاوان

آهنگ دیاکو خالقی به نام تاوان

6 اسفند 1402
آهنگ حسام لرنژاد به نام سووره گول

آهنگ حسام لرنژاد به نام سووره گول

6 اسفند 1402
ریمیکس حسن زیرک به نام بەیانیت باش

ریمیکس حسن زیرک به نام بەیانیت باش

6 اسفند 1402
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن