موزیک ویدیو

آهنگ پرویز یاری به نام ئەگەر بتوانم

آهنگ پرویز یاری به نام ئەگەر بتوانم

25 بهمن 1402
آهنگ نوید زردی به نام دیاری خودا

آهنگ نوید زردی به نام دیاری خودا

25 بهمن 1402
آهنگ بریار رزگار به نام نازت کەمە

آهنگ بریار رزگار به نام نازت کەمە

21 بهمن 1402
آهنگ نوید زردی به نام من ئەروم

آهنگ نوید زردی به نام من ئەروم

20 بهمن 1402
آهنگ سهیل آدمی به نام گیانم بی تو

آهنگ سهیل آدمی به نام گیانم بی تو

14 بهمن 1402
آهنگ روژ کریم به نام شوک

آهنگ روژ کریم به نام شوک

13 بهمن 1402
آهنگ کارزان دانش به نام مانگی روومەت

آهنگ کارزان دانش به نام مانگی روومەت

7 بهمن 1402
آهنگ نوید زردی به نام فیرت کردم

آهنگ نوید زردی به نام فیرت کردم

22 دی 1402
آهنگ سلام ماوتی به نام بی تو

آهنگ سلام ماوتی به نام بی تو

21 دی 1402
آهنگ نیما برخانه به نام بەینی ئیمه

آهنگ نیما برخانه به نام بەینی ئیمه

20 دی 1402
آهنگ سهیل آدمی به نام ئەوین

آهنگ سهیل آدمی به نام ئەوین

18 دی 1402
آهنگ کاروان هەورامی به نام دەی یەللا

آهنگ کاروان هەورامی به نام دەی یەللا

11 دی 1402
آهنگ مبین مفیدی به نام بەلین۲

آهنگ مبین مفیدی به نام بەلین۲

3 دی 1402
آهنگ آرش عثمان به نام بی ئاریش

آهنگ آرش عثمان به نام بی ئاریش

1 دی 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام بروا ناکەم

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام بروا ناکەم

23 آذر 1402
دانلود ‌آهنگ پژمان به نام باران

دانلود ‌آهنگ پژمان به نام باران

22 آذر 1402
دانلود آهنگ سمیع سارو به نام یەک عەشق

دانلود آهنگ سمیع سارو به نام یەک عەشق

17 آذر 1402
دانلود آهنگ میلاد بایزیدی به نام یارەکەم

دانلود آهنگ میلاد بایزیدی به نام یارەکەم

16 آذر 1402
دانلود آهنگ هیوا محمودی به نام توم نەبی

دانلود آهنگ هیوا محمودی به نام توم نەبی

14 آذر 1402
دانلود آهنگ کمال محمد و هیمن رسولیان به نام باران

دانلود آهنگ کمال محمد و هیمن رسولیان به نام باران

11 آذر 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

5 آذر 1402
دانلود آهنگ گروه تنبک نوازان ژین به نام شەرناخیوی

دانلود آهنگ گروه تنبک نوازان ژین به نام شەرناخیوی

2 آذر 1402
دانلود آهنگ سیامک بابل به نام غریبه

دانلود آهنگ سیامک بابل به نام غریبه

29 آبان 1402
دانلود آهنگ زانا ئەژەند به نام دوورەکی

دانلود آهنگ زانا ئەژەند به نام دوورەکی

28 آبان 1402
دانلود آهنگ سامان گرامی به نام ئەستیرەی بەختی من

دانلود آهنگ سامان گرامی به نام ئەستیرەی بەختی من

22 آبان 1402
دانلود آهنگ ناصر قادرپور به نام بابه

دانلود آهنگ ناصر قادرپور به نام بابه

13 آبان 1402
دانلود آهنگ هردی سلامی به نام وەرە

دانلود آهنگ هردی سلامی به نام وەرە

10 آبان 1402
دانلود آهنگ علا نباتی به نام حالی دل

دانلود آهنگ علا نباتی به نام حالی دل

8 آبان 1402
دانلود آهنگ کاروان حکیم زاده به نام دایه

دانلود آهنگ کاروان حکیم زاده به نام دایه

6 آبان 1402
دانلود آهنگ آریان کریم به نام ئاشقت بووم

دانلود آهنگ آریان کریم به نام ئاشقت بووم

22 مهر 1402
دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام تو یاری من به

دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام تو یاری من به

22 مهر 1402
دانلود آهنگ سلام ماوتی به نام هەموو روژی

دانلود آهنگ سلام ماوتی به نام هەموو روژی

21 مهر 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام هاوار

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام هاوار

20 مهر 1402
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام تو هاتی

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام تو هاتی

7 مهر 1402
دانلود آهنگ حسین نعمت زاده به نام دووری

دانلود آهنگ حسین نعمت زاده به نام دووری

5 مهر 1402
دانلود آهنگ لقمان بوکانی به نام گلەیی بی

دانلود آهنگ لقمان بوکانی به نام گلەیی بی

1 مهر 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

23 شهریور 1402
دانلودآهنگ سیامک بابل به نام کالەبیه

دانلودآهنگ سیامک بابل به نام کالەبیه

13 شهریور 1402
دانلود آهنگ پرویز یاری به نام بی وەفا

دانلود آهنگ پرویز یاری به نام بی وەفا

12 شهریور 1402
دانلود آهنگ محمد شعاعی به نام هیوا

دانلود آهنگ محمد شعاعی به نام هیوا

9 شهریور 1402
دانلود آهنگ شهرام بیگی به نام خەیال

دانلود آهنگ شهرام بیگی به نام خەیال

7 شهریور 1402
دانلود آهنگ هردی سلامی به نام ئەمجارە

دانلود آهنگ هردی سلامی به نام ئەمجارە

2 شهریور 1402
دانلود آهنگ زانیار رحیمی نژاد به نام بریار

دانلود آهنگ زانیار رحیمی نژاد به نام بریار

26 مرداد 1402
دانلود آهنگ میران علی به نام کاتی مەرگ

دانلود آهنگ میران علی به نام کاتی مەرگ

23 مرداد 1402
دانلود آهنگ کاوە بی کەس به نام سەفەر

دانلود آهنگ کاوە بی کەس به نام سەفەر

23 مرداد 1402
دانلود آهنگ هیوا بی کەس به نام دل تەنگی من

دانلود آهنگ هیوا بی کەس به نام دل تەنگی من

22 مرداد 1402
دانلود آهنگ رفیق غفوری به نام جوانی تو جوانی

دانلود آهنگ رفیق غفوری به نام جوانی تو جوانی

22 مرداد 1402
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام گول بینن

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام گول بینن

19 مرداد 1402
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام لیره نیت

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام لیره نیت

18 مرداد 1402
دانلود آهنگ احمد خلیل به نام سیگار

دانلود آهنگ احمد خلیل به نام سیگار

11 مرداد 1402
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن