تک آهنگ

دانلود آهنگ ناشو و مادیار به نام رپ کوردی

دانلود آهنگ ناشو و مادیار به نام رپ کوردی

2 شهریور 1401
دانلود آهنگ همایون شجریان به نام شیرینه سەوزە

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام شیرینه سەوزە

1 شهریور 1401
دانلود آهنگ همایون شجریان به نام مینا

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام مینا

1 شهریور 1401
دانلود آهنگ سیروس امامی به نام فره نازاره

دانلود آهنگ سیروس امامی به نام فره نازاره

31 مرداد 1401
دانلود آهنگ ایوب علی به نام چولەکە

دانلود آهنگ ایوب علی به نام چولەکە

30 مرداد 1401
دانلود آهنگ کمال محمد به تنوک

دانلود آهنگ کمال محمد به تنوک

30 مرداد 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام مەیەوە

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام مەیەوە

30 مرداد 1401
دانلود آهنگ سامان عبدالله زاده به نام منو باران

دانلود آهنگ سامان عبدالله زاده به نام منو باران

29 مرداد 1401
دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام سفر

دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام سفر

29 مرداد 1401
دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام هەرالە

دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام هەرالە

27 مرداد 1401
دانلود آهنگ سهند عبدی به نام بهشت

دانلود آهنگ سهند عبدی به نام بهشت

27 مرداد 1401
دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بەلین

دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بەلین

27 مرداد 1401
دانلود آهنگ طاهر حاجی زاده به نام مالئاویی

دانلود آهنگ طاهر حاجی زاده به نام مالئاویی

25 مرداد 1401
دانلود آهنگ هردی سلامی و افشین شکری به نام خوشم ئەوی

دانلود آهنگ هردی سلامی و افشین شکری به نام خوشم ئەوی

24 مرداد 1401
دانلود آهنگ آگرین دلشاد به نام کزەی جەرگانم

دانلود آهنگ آگرین دلشاد به نام کزەی جەرگانم

24 مرداد 1401
دانلود آهنگ هەلویست به نام هەنگوین

دانلود آهنگ هەلویست به نام هەنگوین

22 مرداد 1401
دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام هەنگاو

دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام هەنگاو

22 مرداد 1401
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام اسیری کردم

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام اسیری کردم

22 مرداد 1401
دانلود آهنگ ناصر فرشادیان به نام سمیرا

دانلود آهنگ ناصر فرشادیان به نام سمیرا

20 مرداد 1401
دانلود آهنگ راسا به نام خەیال

دانلود آهنگ راسا به نام خەیال

20 مرداد 1401
دانلود آهنگ عمر عبدی به نام له لیوی ئالی

دانلود آهنگ عمر عبدی به نام له لیوی ئالی

19 مرداد 1401
دانلود آهنگ رابەر کوردستانی به نام هەواران

دانلود آهنگ رابەر کوردستانی به نام هەواران

18 مرداد 1401
دانلود آهنگ میران علی به نام باسی چی بکەم

دانلود آهنگ میران علی به نام باسی چی بکەم

18 مرداد 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام تو جیاوازی

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام تو جیاوازی

17 مرداد 1401
دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام سیگنال

دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام سیگنال

15 مرداد 1401
دانلود آهنگ کاردوخ به نام سکولار

دانلود آهنگ کاردوخ به نام سکولار

15 مرداد 1401
دانلود آهنگ کاوان محمدی به نام چەماو تو

دانلود آهنگ کاوان محمدی به نام چەماو تو

13 مرداد 1401
دانلود آهنگ کاوان رحمانی به نام تاقانەکەم

دانلود آهنگ کاوان رحمانی به نام تاقانەکەم

13 مرداد 1401
دانلود آهنگ امید رسول پور به نام جیژنی تو

دانلود آهنگ امید رسول پور به نام جیژنی تو

12 مرداد 1401
دانلود آهنگ مصلح شالیاری به نام حسرت

دانلود آهنگ مصلح شالیاری به نام حسرت

10 مرداد 1401
دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام توم دی

دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام توم دی

8 مرداد 1401
دانلود آهنگ احد عبدی به نام باور

دانلود آهنگ احد عبدی به نام باور

8 مرداد 1401
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام بیرت دەکەم

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام بیرت دەکەم

5 مرداد 1401
دانلود آهنگ کیوان کیا به نام سرمست

دانلود آهنگ کیوان کیا به نام سرمست

4 مرداد 1401
دانلود آهنگ زکریا حسینی به نام هەناسەی ئاشقان

دانلود آهنگ زکریا حسینی به نام هەناسەی ئاشقان

4 مرداد 1401
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام ئەزیزم

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام ئەزیزم

3 مرداد 1401
دانلود آهنگ ارسلان بهرامی به نام چرپەی باران

دانلود آهنگ ارسلان بهرامی به نام چرپەی باران

3 مرداد 1401
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام ئەوە سالی

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام ئەوە سالی

3 مرداد 1401
دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام تابلوی لەیل

دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام تابلوی لەیل

2 مرداد 1401
دانلود آهنگ جعفر شورو به نام بیشکینه ئەو غرورەت

دانلود آهنگ جعفر شورو به نام بیشکینه ئەو غرورەت

2 مرداد 1401
دانلود آهنگ محمد پیره به نام ئیواره

دانلود آهنگ محمد پیره به نام ئیواره

1 مرداد 1401
دانلود آهنگ سردار حسینی به نام کوچ

دانلود آهنگ سردار حسینی به نام کوچ

30 تیر 1401
دانلود آهنگ نوید زردی و آرش به نام بمبه

دانلود آهنگ نوید زردی و آرش به نام بمبه

29 تیر 1401
دانلود آهنگ دکتر دالاس به نام سنگر

دانلود آهنگ دکتر دالاس به نام سنگر

28 تیر 1401
دانلود آهنگ ناشو به نام کومەلگا

دانلود آهنگ ناشو به نام کومەلگا

27 تیر 1401
دانلود آهنگ سیامند نیکویی به نام دور مەبە لیم

دانلود آهنگ سیامند نیکویی به نام دور مەبە لیم

26 تیر 1401
دانلود آهنگ سنار قاضی به نام بهانه

دانلود آهنگ سنار قاضی به نام بهانه

25 تیر 1401
دانلود آهنگ دیار مرادی به نام بیرت دکم

دانلود آهنگ دیار مرادی به نام بیرت دکم

23 تیر 1401
دانلود آهنگ هاوبیر عمر به نام عاشقی تو

دانلود آهنگ هاوبیر عمر به نام عاشقی تو

22 تیر 1401
دانلود آهنگ دالاهو به نام نیشتمانم

دانلود آهنگ دالاهو به نام نیشتمانم

22 تیر 1401
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن