تک آهنگ

دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام دایه

دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام دایه

4 آذر 1401
دانلود آهنگ روژ کریم به نام سالانیک

دانلود آهنگ روژ کریم به نام سالانیک

21 آبان 1401
دانلود آهنگ میران علی به نام شیتی توم

دانلود آهنگ میران علی به نام شیتی توم

20 آبان 1401
دانلود آهنگ نریمان بابان به نام باز

دانلود آهنگ نریمان بابان به نام باز

18 آبان 1401
دانلود آهنگ محمد ماملی به نام لای لایه

دانلود آهنگ محمد ماملی به نام لای لایه

17 آبان 1401
دانلود آهنگ هریم محمد به نام تەبیب

دانلود آهنگ هریم محمد به نام تەبیب

13 آبان 1401
دانلود آهنگ آمانج رواندزی به نام سەیرە

دانلود آهنگ آمانج رواندزی به نام سەیرە

3 آبان 1401
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام ئیوارەی پاییز

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام ئیوارەی پاییز

2 آبان 1401
دانلود آهنگ ارسلان بهرامی به نام رەمزی ئازادی

دانلود آهنگ ارسلان بهرامی به نام رەمزی ئازادی

30 مهر 1401
دانلود آهنگ سردار حسینی به نام لایه لایه

دانلود آهنگ سردار حسینی به نام لایه لایه

30 مهر 1401
دانلود آهنگ مریوان صفادین به نام هەنگاو هەنگاو

دانلود آهنگ مریوان صفادین به نام هەنگاو هەنگاو

26 مهر 1401
دانلود آهنگ حسن شریف به نام بانگی بلیند

دانلود آهنگ حسن شریف به نام بانگی بلیند

23 مهر 1401
دانلود آهنگ شاری هیرش به نام قسەی دل

دانلود آهنگ شاری هیرش به نام قسەی دل

21 مهر 1401
دانلود آهنگ شهرام سردار به نام بیرم کردووی

دانلود آهنگ شهرام سردار به نام بیرم کردووی

17 مهر 1401
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام کوردستان

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام کوردستان

14 مهر 1401
دانلود آهنگ هوشیار کریم به نام ئەگەر وتیان

دانلود آهنگ هوشیار کریم به نام ئەگەر وتیان

11 مهر 1401
دانلود آهنگ هەورام به نام داهول

دانلود آهنگ هەورام به نام داهول

11 مهر 1401
دانلود آهنگ کاروان کامیل به نام له باوەشم بکه

دانلود آهنگ کاروان کامیل به نام له باوەشم بکه

9 مهر 1401
دانلود آهنگ هەوال ابراهیم به نام تە سوز دابو

دانلود آهنگ هەوال ابراهیم به نام تە سوز دابو

6 مهر 1401
دانلود آهنگ روزبه به نام شەوارەی ئاگر

دانلود آهنگ روزبه به نام شەوارەی ئاگر

2 مهر 1401
دانلود آهنگ حمید هیراد به نام وتم بمینەوە

دانلود آهنگ حمید هیراد به نام وتم بمینەوە

31 شهریور 1401
دانلود آهنگ دالاهو به نام له بیر ناچی

دانلود آهنگ دالاهو به نام له بیر ناچی

30 شهریور 1401
دانلود آهنگ ساتی و هیمن محمدپور به نام شاری ویران

دانلود آهنگ ساتی و هیمن محمدپور به نام شاری ویران

30 شهریور 1401
دانلود آهنگ عطا رادفر به نام عشق جذاب

دانلود آهنگ عطا رادفر به نام عشق جذاب

30 شهریور 1401
دانلود آهنگ مهران به نام گەشتی فولکلور

دانلود آهنگ مهران به نام گەشتی فولکلور

29 شهریور 1401
دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام شیوەن

دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام شیوەن

28 شهریور 1401
دانلود آهنگ بهمن کمال به نام چارەنووس

دانلود آهنگ بهمن کمال به نام چارەنووس

28 شهریور 1401
دانلود آهنگ میران امینی به نام روله لای لایه

دانلود آهنگ میران امینی به نام روله لای لایه

28 شهریور 1401
دانلود آهنگ میرا علی به نام جمیله

دانلود آهنگ میرا علی به نام جمیله

23 شهریور 1401
دانلود آهنگ دانش کریمی به نام پەی بلین

دانلود آهنگ دانش کریمی به نام پەی بلین

22 شهریور 1401
دانلود آهنگ امید رسول پور به نام اسرین

دانلود آهنگ امید رسول پور به نام اسرین

21 شهریور 1401
دانلود آهنگ دیاکو محمودی به نام مست

دانلود آهنگ دیاکو محمودی به نام مست

20 شهریور 1401
دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام یادی تو

دانلود آهنگ امید عبدالهی به نام یادی تو

19 شهریور 1401
دانلود ریمیکس سهیل آدمی به نام بی کەسی

دانلود ریمیکس سهیل آدمی به نام بی کەسی

19 شهریور 1401
دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام وەک بولبولان

دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام وەک بولبولان

16 شهریور 1401
دانلود آهنگ گوران ئینزیبات به نام مەستانە

دانلود آهنگ گوران ئینزیبات به نام مەستانە

13 شهریور 1401
دانلود آهنگ محەمەد رەشید به نام خەیال

دانلود آهنگ محەمەد رەشید به نام خەیال

10 شهریور 1401
دانلود آهنگ زکریا حسینی و سردار حسینی به نام داخەکەی گرانم

دانلود آهنگ زکریا حسینی و سردار حسینی به نام داخەکەی گرانم

10 شهریور 1401
دانلود آهنگ فراز غوامی به نام بو تو

دانلود آهنگ فراز غوامی به نام بو تو

9 شهریور 1401
دانلود آلبوم آگرین دلشاد به نام رەنگار

دانلود آلبوم آگرین دلشاد به نام رەنگار

8 شهریور 1401
دانلود آهنگ میران علی به نام بوت نیه

دانلود آهنگ میران علی به نام بوت نیه

7 شهریور 1401
دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام باران

دانلود آهنگ کیوان شیخ الاسلامی به نام باران

5 شهریور 1401
دانلود آهنگ نوید شریفی به نام گریان

دانلود آهنگ نوید شریفی به نام گریان

3 شهریور 1401
دانلود آهنگ بهجت یحی به نام دوو مەلی کوچەری

دانلود آهنگ بهجت یحی به نام دوو مەلی کوچەری

3 شهریور 1401
دانلود آهنگ حسن زیرک به نام جیم نیه

دانلود آهنگ حسن زیرک به نام جیم نیه

2 شهریور 1401
دانلود آهنگ کامران کنعانی به نام ئیوه کی بوون

دانلود آهنگ کامران کنعانی به نام ئیوه کی بوون

2 شهریور 1401
دانلود آهنگ ناشو و مادیار به نام رپ کوردی

دانلود آهنگ ناشو و مادیار به نام رپ کوردی

2 شهریور 1401
دانلود آهنگ همایون شجریان به نام شیرینه سەوزە

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام شیرینه سەوزە

1 شهریور 1401
دانلود آهنگ همایون شجریان به نام مینا

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام مینا

1 شهریور 1401
دانلود آهنگ سیروس امامی به نام فره نازاره

دانلود آهنگ سیروس امامی به نام فره نازاره

31 مرداد 1401
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن