تک آهنگ

دانلود آهنگ نیچیر هەورامی به نام پەندی پیشینان

دانلود آهنگ نیچیر هەورامی به نام پەندی پیشینان

24 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ سیروان تاک به نام چاو جوانم

دانلود آهنگ سیروان تاک به نام چاو جوانم

22 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام گول مەگری مەگری

دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام گول مەگری مەگری

22 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ آگرین دلشاد به نام هەی ناز

دانلود آهنگ آگرین دلشاد به نام هەی ناز

21 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ زانیار خلیلی به نام چیروکی شەر

دانلود آهنگ زانیار خلیلی به نام چیروکی شەر

20 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ یزدان سبحانی به نام چاوەکانت

دانلود آهنگ یزدان سبحانی به نام چاوەکانت

20 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ پیشرو هورامی به نام گلەیی

دانلود آهنگ پیشرو هورامی به نام گلەیی

18 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ آواتار به نام مسیر

دانلود آهنگ آواتار به نام مسیر

18 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ دیلان هنر به نام دەرمان

دانلود آهنگ دیلان هنر به نام دەرمان

18 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ میلاد کورد به نام رسمی ژیان

دانلود آهنگ میلاد کورد به نام رسمی ژیان

18 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ دیار مرادی به نام نیگا شیرین

دانلود آهنگ دیار مرادی به نام نیگا شیرین

17 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ سیروان به نام خوشەویستەکەم

دانلود آهنگ سیروان به نام خوشەویستەکەم

17 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ کمال محمد به نام پەپولە

دانلود آهنگ کمال محمد به نام پەپولە

16 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام دریا

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام دریا

16 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ رضا کرمی تارا به نام شرمنده

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا به نام شرمنده

15 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ مجید به نام خوزگه

دانلود آهنگ مجید به نام خوزگه

15 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ ساسان احمدنژاد به نام عشق من

دانلود آهنگ ساسان احمدنژاد به نام عشق من

14 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ سیوان گاگلی به نام خری گیان

دانلود آهنگ سیوان گاگلی به نام خری گیان

13 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام موروی شین

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام موروی شین

13 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ مصطفی صمدپور به نام پەیکری دل

دانلود آهنگ مصطفی صمدپور به نام پەیکری دل

12 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ عزیز ویسی و آراس محمد به نام شیرینه یارم

دانلود آهنگ عزیز ویسی و آراس محمد به نام شیرینه یارم

12 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ نوید زردی به نام جەژنه

دانلود آهنگ نوید زردی به نام جەژنه

11 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام تایبەتە

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام تایبەتە

10 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ عثمان ابراهیمی به نام لە پەنجەرەی ژوورەکەم دا

دانلود آهنگ عثمان ابراهیمی به نام لە پەنجەرەی ژوورەکەم دا

10 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ زانا عبدالهی به نام مه‌یله‌نگینه‌

دانلود آهنگ زانا عبدالهی به نام مه‌یله‌نگینه‌

9 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بهشت

دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بهشت

8 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ بهمن شاهی به نام شالگەردن

دانلود آهنگ بهمن شاهی به نام شالگەردن

7 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ کاوان محمدی به نام تو کینی؟

دانلود آهنگ کاوان محمدی به نام تو کینی؟

5 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ مریوان صفادین به نام گولەکەم

دانلود آهنگ مریوان صفادین به نام گولەکەم

4 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ آیدین استان به دل هەی تویە

دانلود آهنگ آیدین استان به دل هەی تویە

3 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام محاله

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام محاله

2 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ سعید امامی به نام گرینگ نیه

دانلود آهنگ سعید امامی به نام گرینگ نیه

1 اردیبهشت 1401
دانلود آهنگ کامران احمدی به نام هیلانەی بەتال

دانلود آهنگ کامران احمدی به نام هیلانەی بەتال

31 فروردین 1401
دانلود آهنگ پیوند جاف به نام خەونیک

دانلود آهنگ پیوند جاف به نام خەونیک

31 فروردین 1401
دانلود آهنگ نوید شریفی به نام کاتیک دەبارە باران

دانلود آهنگ نوید شریفی به نام کاتیک دەبارە باران

30 فروردین 1401
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام چەرخ چەود

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام چەرخ چەود

29 فروردین 1401
دانلود آهنگ آیدین استان به نام روژه جوانەکان

دانلود آهنگ آیدین استان به نام روژه جوانەکان

28 فروردین 1401
دانلود آهنگ صادق کارگر به نام لافاو

دانلود آهنگ صادق کارگر به نام لافاو

26 فروردین 1401
دانلود آهنگ رامین رضایی به نام سفر

دانلود آهنگ رامین رضایی به نام سفر

23 فروردین 1401
دانلود آهنگ آرش عثمان به نام ئەی خودا

دانلود آهنگ آرش عثمان به نام ئەی خودا

23 فروردین 1401
دانلود آهنگ مبین به نام ۲۲ سال

دانلود آهنگ مبین به نام ۲۲ سال

23 فروردین 1401
دانلود آهنگ مبین به نام لەسەر پی

دانلود آهنگ مبین به نام لەسەر پی

23 فروردین 1401
دانلود آهنگ صلاح ابراهیمی به نام نالەی دل

دانلود آهنگ صلاح ابراهیمی به نام نالەی دل

22 فروردین 1401
دانلود آهنگ منصور آذرپرند به نام نیزام نیزام

دانلود آهنگ منصور آذرپرند به نام نیزام نیزام

22 فروردین 1401
دانلود آهنگ طاهر ابراهیمی به نام بن بست

دانلود آهنگ طاهر ابراهیمی به نام بن بست

21 فروردین 1401
دانلود آهنگ محسن میرزازاده به نام کردان و گردان

دانلود آهنگ محسن میرزازاده به نام کردان و گردان

20 فروردین 1401
دانلود آهنگ سیروان رضا زاده به نام آشفته حال

دانلود آهنگ سیروان رضا زاده به نام آشفته حال

20 فروردین 1401
دانلود آهنگ هەنگاو کمال به نام شیتی کردوم

دانلود آهنگ هەنگاو کمال به نام شیتی کردوم

20 فروردین 1401
دانلود آهنگ امیر حسن به نام نوروز

دانلود آهنگ امیر حسن به نام نوروز

18 فروردین 1401
دانلود آهنگ یوسف عزیزی به نام گولەکەم

دانلود آهنگ یوسف عزیزی به نام گولەکەم

17 فروردین 1401
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن