تک آهنگ

آهنگ رحمان رحیمی به نام بو نەهاتی

آهنگ رحمان رحیمی به نام بو نەهاتی

28 خرداد 1403
آهنگ احمد خلیل به نام غەنیلی

آهنگ احمد خلیل به نام غەنیلی

26 خرداد 1403
آهنگ اوژین نەوزاد به نام به دلمه

آهنگ اوژین نەوزاد به نام به دلمه

25 خرداد 1403
آهنگ هردی سلام به نام یا هەلا

آهنگ هردی سلام به نام یا هەلا

24 خرداد 1403
آهنگ بهنام بهروزی به نام بی وەفایی

آهنگ بهنام بهروزی به نام بی وەفایی

24 خرداد 1403
آهنگ میران امینی به نام عەشق

آهنگ میران امینی به نام عەشق

24 خرداد 1403
آهنگ محمد شعاعی به نام جهنم

آهنگ محمد شعاعی به نام جهنم

24 خرداد 1403
آهنگ کاوە بی کەس به نام لە کویی گولم

آهنگ کاوە بی کەس به نام لە کویی گولم

21 خرداد 1403
آهنگ میران علی به نام بایدەدە

آهنگ میران علی به نام بایدەدە

17 خرداد 1403
آهنگ شیروان عبدالله و دیاکوز شیروان به نام سوزی دلی بی ئاگا

آهنگ شیروان عبدالله و دیاکوز شیروان به نام سوزی دلی بی ئاگا

13 خرداد 1403
‌آهنگ عزیز ویسی به نام کەنی

‌آهنگ عزیز ویسی به نام کەنی

12 خرداد 1403
آهنگ حسن هیاس به نام ساقی

آهنگ حسن هیاس به نام ساقی

11 خرداد 1403
ریمیکس هردی سلامی به نام جذاب

ریمیکس هردی سلامی به نام جذاب

10 خرداد 1403
آهنگ کمال محمد و هیمن رسولیان به نا پەری

آهنگ کمال محمد و هیمن رسولیان به نا پەری

8 خرداد 1403
آهنگ دیاکو خالقی به نام ئاگر

آهنگ دیاکو خالقی به نام ئاگر

6 خرداد 1403
آهنگ پوریا نصراللهی به نام شیرینه یارم

آهنگ پوریا نصراللهی به نام شیرینه یارم

6 خرداد 1403
آهنگ ژیرو به نام جودایی

آهنگ ژیرو به نام جودایی

5 خرداد 1403
آهنگ آراس میرانی به نام که بتبینم

آهنگ آراس میرانی به نام که بتبینم

5 خرداد 1403
آهنگ امیر بخارایی به نام بی تو دەمرم

آهنگ امیر بخارایی به نام بی تو دەمرم

31 اردیبهشت 1403
آهنگ سهیل آدمی به نام وەرەوە

آهنگ سهیل آدمی به نام وەرەوە

30 اردیبهشت 1403
دانلود آهنگ سامان فتحی به نام ئەترسم

دانلود آهنگ سامان فتحی به نام ئەترسم

29 اردیبهشت 1403
آهنگ آرین رحمانی به نام خوزگه

آهنگ آرین رحمانی به نام خوزگه

27 اردیبهشت 1403
آهنگ حسین میناپور به نام بمرم

آهنگ حسین میناپور به نام بمرم

25 اردیبهشت 1403
آهنگ گوران صالح به نام دلشکانم

آهنگ گوران صالح به نام دلشکانم

25 اردیبهشت 1403
ریمیکس حسین میناپور به نام لیره نیت

ریمیکس حسین میناپور به نام لیره نیت

24 اردیبهشت 1403
آهنگ امید عبدالهی به نام مال ئاوا

آهنگ امید عبدالهی به نام مال ئاوا

19 اردیبهشت 1403
آهنگ کورش میکائیلی به نام کونه یار

آهنگ کورش میکائیلی به نام کونه یار

19 اردیبهشت 1403
آهنگ کورش عزیزی به نام کله

آهنگ کورش عزیزی به نام کله

18 اردیبهشت 1403
ریمیکس حسین علی به نام له سلیمانی

ریمیکس حسین علی به نام له سلیمانی

16 اردیبهشت 1403
ریمیکس ناصر رزازی به نام کەفتم وەی شونت

ریمیکس ناصر رزازی به نام کەفتم وەی شونت

16 اردیبهشت 1403
آهنگ هاوکار غوبار به نام رەفیقی دل

آهنگ هاوکار غوبار به نام رەفیقی دل

14 اردیبهشت 1403
آهنگ حسن هیاس به نام بای بای

آهنگ حسن هیاس به نام بای بای

11 اردیبهشت 1403
آهنگ آروین غوثی به نام مانگ

آهنگ آروین غوثی به نام مانگ

10 اردیبهشت 1403
آهنگ آرش عثمان به نام غەریبە

آهنگ آرش عثمان به نام غەریبە

9 اردیبهشت 1403
آهنگ قانع احمدی به نام یادگاری

آهنگ قانع احمدی به نام یادگاری

8 اردیبهشت 1403
آهنگ مهدی نیک اندیش به نام خوشەویستم

آهنگ مهدی نیک اندیش به نام خوشەویستم

8 اردیبهشت 1403
آهنگ کمال محمد و ایوان علی به نام ژیان

آهنگ کمال محمد و ایوان علی به نام ژیان

8 اردیبهشت 1403
آهنگ علا نباتی به نام شەو

آهنگ علا نباتی به نام شەو

6 اردیبهشت 1403
ریمیکس حسن زیرک به نام لورکی

ریمیکس حسن زیرک به نام لورکی

3 اردیبهشت 1403
آهنگ سهیل آدمی به نام دونیا

آهنگ سهیل آدمی به نام دونیا

2 اردیبهشت 1403
ریمیکس احمد خلیل به نام تەمەن

ریمیکس احمد خلیل به نام تەمەن

1 اردیبهشت 1403
آهنگ شورش محمودی به نام لەیلی باوانم

آهنگ شورش محمودی به نام لەیلی باوانم

1 اردیبهشت 1403
آهنگ میلاد امیری به نام کابان

آهنگ میلاد امیری به نام کابان

26 فروردین 1403
ریمیکس حسن زیرک به نام شیرین

ریمیکس حسن زیرک به نام شیرین

26 فروردین 1403
آهنگ آریاس جوان به نام بیلەرزینە

آهنگ آریاس جوان به نام بیلەرزینە

25 فروردین 1403
آهنگ سامان عمر به نام پیری

آهنگ سامان عمر به نام پیری

24 فروردین 1403
آهنگ هوراد به نام بیرت دەکەم

آهنگ هوراد به نام بیرت دەکەم

23 فروردین 1403
آهنگ میران علی به نام یەژن

آهنگ میران علی به نام یەژن

23 فروردین 1403
آهنگ میرا عثمانی به نام ئای مەنی مەنی

آهنگ میرا عثمانی به نام ئای مەنی مەنی

21 فروردین 1403
آهنگ داوود رشیدی به نام بو دەروی

آهنگ داوود رشیدی به نام بو دەروی

20 فروردین 1403
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن