تک آهنگ

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام گول بینن

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام گول بینن

19 مرداد 1402
دانلود آهنگ مازیار جلیلیان به نام دروغ است

دانلود آهنگ مازیار جلیلیان به نام دروغ است

19 مرداد 1402
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام لیره نیت

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام لیره نیت

18 مرداد 1402
دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام سحر

دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام سحر

15 مرداد 1402
دانلود آهنگ احمد خلیل به نام سیگار

دانلود آهنگ احمد خلیل به نام سیگار

11 مرداد 1402
دانلود آهنگ ارسطو سهرابی نیا به نام به یادی شەوان

دانلود آهنگ ارسطو سهرابی نیا به نام به یادی شەوان

7 مرداد 1402
دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام نگین

دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام نگین

6 مرداد 1402
دانلود آهنگ زکریا باوندپور به نام بەسە بی تویی

دانلود آهنگ زکریا باوندپور به نام بەسە بی تویی

5 مرداد 1402
دانلود آهنگ عدنان پاوەای به نام خانمی

دانلود آهنگ عدنان پاوەای به نام خانمی

4 مرداد 1402
دانلود آهنگ لقمان میرزا محمودی به نام وەسلی یار

دانلود آهنگ لقمان میرزا محمودی به نام وەسلی یار

4 مرداد 1402
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام شەم و پەروانە

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام شەم و پەروانە

3 مرداد 1402
دانلود آهنگ بریار رزگار به نام دلبر

دانلود آهنگ بریار رزگار به نام دلبر

1 مرداد 1402
دانلود آهنگ بهجت یحیی به نام کەشیکی روحانی

دانلود آهنگ بهجت یحیی به نام کەشیکی روحانی

31 تیر 1402
میکس جدید از ناصر رزازی به نام بەرزی بەرزی

میکس جدید از ناصر رزازی به نام بەرزی بەرزی

31 تیر 1402
دانلود آهنگ متین سعیدی به نام ای دلبره

دانلود آهنگ متین سعیدی به نام ای دلبره

27 تیر 1402
دانلود آهنگ آراس میرانی به نام گیرودەتم

دانلود آهنگ آراس میرانی به نام گیرودەتم

25 تیر 1402
دانلود آهنگ کمال محمد به نام تەنیام مەکە

دانلود آهنگ کمال محمد به نام تەنیام مەکە

23 تیر 1402
دانلود آهنگ اقبال به نام من به نام تو

دانلود آهنگ اقبال به نام من به نام تو

22 تیر 1402
دانلود آهنگ مازیار جلیلیان به نام گیسو دریا

دانلود آهنگ مازیار جلیلیان به نام گیسو دریا

22 تیر 1402
میکس جدید از حسن زیرک به نام ئەمان دوکتور

میکس جدید از حسن زیرک به نام ئەمان دوکتور

20 تیر 1402
دانلود آهنگ اقبال به نام دایه

دانلود آهنگ اقبال به نام دایه

15 تیر 1402
دانلود آهنگ مجید زرنگ به نام ای یار

دانلود آهنگ مجید زرنگ به نام ای یار

13 تیر 1402
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام کاروان

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام کاروان

10 تیر 1402
دانلود آهنگ کاوه اسماعیلی به نام گولی

دانلود آهنگ کاوه اسماعیلی به نام گولی

10 تیر 1402
دانلود آهنگ اقبال به نام ژان ژیان

دانلود آهنگ اقبال به نام ژان ژیان

8 تیر 1402
میکس جدید از حسن زیرک به نام بە تورات

میکس جدید از حسن زیرک به نام بە تورات

8 تیر 1402
دانلود آهنگ مظهر ناصح به نام هیلی پیری

دانلود آهنگ مظهر ناصح به نام هیلی پیری

5 تیر 1402
دنلود آهنگ سیروان کرمی به نام لەنجە

دنلود آهنگ سیروان کرمی به نام لەنجە

5 تیر 1402
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام لیم ببوره

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام لیم ببوره

2 تیر 1402
دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام ئافەرین لەیلی

دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام ئافەرین لەیلی

1 تیر 1402
دانلود آهنگ هیمن محمدپور به نام دور مەبە لیم

دانلود آهنگ هیمن محمدپور به نام دور مەبە لیم

31 خرداد 1402
دانلود آهنگ تەمەن احمد به نام برادەر

دانلود آهنگ تەمەن احمد به نام برادەر

29 خرداد 1402
دانلود آهنگ نجمه الدین غلامی به نام مانای ئەوین

دانلود آهنگ نجمه الدین غلامی به نام مانای ئەوین

26 خرداد 1402
دانلود آهنگ پیمان صادقی به نام تو نیت

دانلود آهنگ پیمان صادقی به نام تو نیت

25 خرداد 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام شیته دلم

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام شیته دلم

25 خرداد 1402
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام چه کردمه

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام چه کردمه

25 خرداد 1402
دانلود آهنگ کوشا نجارزاده به نام طلوع

دانلود آهنگ کوشا نجارزاده به نام طلوع

22 خرداد 1402
دانلود آهنگ سوران محمدی به نام مندالانی سەر شەقام

دانلود آهنگ سوران محمدی به نام مندالانی سەر شەقام

22 خرداد 1402
دانلود آهنگ میران علی به نام بابه

دانلود آهنگ میران علی به نام بابه

21 خرداد 1402
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام کەلیالە

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام کەلیالە

20 خرداد 1402
دانلود آهنگ شیرزاد محمودی به نام خەون

دانلود آهنگ شیرزاد محمودی به نام خەون

13 خرداد 1402
دانلود آهنگ مهران به نام باران

دانلود آهنگ مهران به نام باران

12 خرداد 1402
دانلود آهنگ سامان گرامی به نام جودایی

دانلود آهنگ سامان گرامی به نام جودایی

5 خرداد 1402
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام بی تو

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام بی تو

4 خرداد 1402
دانلود آهنگ آکام کریمی به نام بی فایدەیە

دانلود آهنگ آکام کریمی به نام بی فایدەیە

2 خرداد 1402
دانلود آهنگ کوروش هرمزی به نام توم دەوی

دانلود آهنگ کوروش هرمزی به نام توم دەوی

28 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ سیامک بابل به نام توم دەوی

دانلود آهنگ سیامک بابل به نام توم دەوی

26 اردیبهشت 1402
میکس جدید از حسن زیرک به نام مەستم

میکس جدید از حسن زیرک به نام مەستم

25 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام بی گلەیی

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام بی گلەیی

24 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ دیاکو خالقی و میرشاد به نام خەیال

دانلود آهنگ دیاکو خالقی و میرشاد به نام خەیال

23 اردیبهشت 1402
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن