تک آهنگ

دانلود آهنگ پیشکو به نام مودیل

دانلود آهنگ پیشکو به نام مودیل

27 اسفند 1401
دانلود آهنگ هیمن عزیزپور به نام نەوروزی تەنیایی

دانلود آهنگ هیمن عزیزپور به نام نەوروزی تەنیایی

27 اسفند 1401
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام مەنزل خەیر

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام مەنزل خەیر

26 اسفند 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان و عەبه کریب به نام چوپی

دانلود آهنگ آریاس جوان و عەبه کریب به نام چوپی

23 اسفند 1401
دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام گولیزار

دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام گولیزار

22 اسفند 1401
دانلوداهنگ عزیز ویسی به نام هەورى لار

دانلوداهنگ عزیز ویسی به نام هەورى لار

19 اسفند 1401
آهنگ جدید هردی سلامی به نام بونی باران

آهنگ جدید هردی سلامی به نام بونی باران

15 اسفند 1401
دانلود آهنگ سوران محمدی به نام رابردوو

دانلود آهنگ سوران محمدی به نام رابردوو

12 اسفند 1401
دانلود آهنگ نوید شریفی به نام هەبو نەبو

دانلود آهنگ نوید شریفی به نام هەبو نەبو

11 اسفند 1401
دانلود آهنگ سامان گرامی به نام رازی دل

دانلود آهنگ سامان گرامی به نام رازی دل

7 اسفند 1401
دانلود آهنگ زکریا باوندپور به نام پشیمانم

دانلود آهنگ زکریا باوندپور به نام پشیمانم

6 اسفند 1401
دانلود آهنگ شیرزاد حسن زاده به نام بی تو

دانلود آهنگ شیرزاد حسن زاده به نام بی تو

1 اسفند 1401
دانلود آهنگ محمد پیره به نام رازی دل

دانلود آهنگ محمد پیره به نام رازی دل

1 اسفند 1401
دانلود آهنگ شاباز زمانی به نام باران

دانلود آهنگ شاباز زمانی به نام باران

25 بهمن 1401
دانلود آهنگ هیمن رهوار به نام هزار دل

دانلود آهنگ هیمن رهوار به نام هزار دل

25 بهمن 1401
دانلود آهنگ وفا خضری به نام هەر توی دەوی

دانلود آهنگ وفا خضری به نام هەر توی دەوی

25 بهمن 1401
دانلود آهنگ دیلان هنر به نام ۶۲ روژ

دانلود آهنگ دیلان هنر به نام ۶۲ روژ

21 بهمن 1401
دانلود آهنگ دالاهو به نام اهریمن

دانلود آهنگ دالاهو به نام اهریمن

18 بهمن 1401
دانلود آهنگ سەرکەوت ستار به نام زەمان

دانلود آهنگ سەرکەوت ستار به نام زەمان

17 بهمن 1401
دانلود آهنگ آرش عثمان به نام عشق

دانلود آهنگ آرش عثمان به نام عشق

13 بهمن 1401
دانلود آهنگ محمد پیره به نام هەموو دونیا

دانلود آهنگ محمد پیره به نام هەموو دونیا

13 بهمن 1401
دانلود آهنگ سالار یاهو به نام ئەوین

دانلود آهنگ سالار یاهو به نام ئەوین

13 بهمن 1401
دانلود آهنگ بابک حسن زاده به نام دەستت بینە

دانلود آهنگ بابک حسن زاده به نام دەستت بینە

12 بهمن 1401
دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام ئەمشو هەم دیسان

دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام ئەمشو هەم دیسان

10 بهمن 1401
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام پاراستگەی دل

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام پاراستگەی دل

8 بهمن 1401
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام ئەگەر بچم

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام ئەگەر بچم

6 بهمن 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام زور ئالوزم

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام زور ئالوزم

5 بهمن 1401
دانلود آهنگ زانیار یوسف نژاد به نام ئازار

دانلود آهنگ زانیار یوسف نژاد به نام ئازار

4 بهمن 1401
دانلود آهنگ میران علی به نام خوشم دەویی ۲

دانلود آهنگ میران علی به نام خوشم دەویی ۲

3 بهمن 1401
دانلودآهنگ عثمان ابراهیمی به نام دونیا

دانلودآهنگ عثمان ابراهیمی به نام دونیا

1 بهمن 1401
دانلود آهنگ هدایت آذری به نام رووگەی عەشقت

دانلود آهنگ هدایت آذری به نام رووگەی عەشقت

29 دی 1401
دانلود آهنگ زکریا باوندپور به نام به جیت هیشتم

دانلود آهنگ زکریا باوندپور به نام به جیت هیشتم

26 دی 1401
دانلود آهنگ علی مهرآرا به نام کچ مریوانی

دانلود آهنگ علی مهرآرا به نام کچ مریوانی

24 دی 1401
دانلود آهنگ ناصر گلچین به نام یار وەنەوشە

دانلود آهنگ ناصر گلچین به نام یار وەنەوشە

24 دی 1401
دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام کاش

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام کاش

22 دی 1401
دانلود آهنگ مظهر ناسح به نام ترپەی دل

دانلود آهنگ مظهر ناسح به نام ترپەی دل

19 دی 1401
دانلود آهنگ حەمە زیرەک به نام گریان

دانلود آهنگ حەمە زیرەک به نام گریان

17 دی 1401
دانلود آهنگ بریار رزگار به نام جادو

دانلود آهنگ بریار رزگار به نام جادو

12 دی 1401
دانلود آهنگ شاباز زمانی به نام بی دەنگی

دانلود آهنگ شاباز زمانی به نام بی دەنگی

12 دی 1401
دانلود آهنگ علی عابدی به نام زام

دانلود آهنگ علی عابدی به نام زام

8 دی 1401
دانلود آهنگ قادر اسعد به نام گول فروش

دانلود آهنگ قادر اسعد به نام گول فروش

3 دی 1401
دانلود آهنگ هەلویست به نام توم ئەویت

دانلود آهنگ هەلویست به نام توم ئەویت

29 آذر 1401
دانلود آهنگ ئەلند حازم به نام لەیلا

دانلود آهنگ ئەلند حازم به نام لەیلا

26 آذر 1401
دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام خوشەویستی

دانلود آهنگ یوسف جهانبخش به نام خوشەویستی

22 آذر 1401
دانلود آهنگ آرش عثمان به نام دلم پیسه

دانلود آهنگ آرش عثمان به نام دلم پیسه

21 آذر 1401
دانلود آهنگ ایوب علی به نام عەشقی ئەبەدی

دانلود آهنگ ایوب علی به نام عەشقی ئەبەدی

17 آذر 1401
دانلود آهنگ ماهیر امین به نام دوعام بو بکەن

دانلود آهنگ ماهیر امین به نام دوعام بو بکەن

17 آذر 1401
دانلود آهنگ تەها قادر به نام دگەل تە

دانلود آهنگ تەها قادر به نام دگەل تە

13 آذر 1401
میکس جدید از حسن زیرک به نام هەوارە گیان

میکس جدید از حسن زیرک به نام هەوارە گیان

8 آذر 1401
دانلود آهنگ حەمە زیرەک به نام کچی مەرو

دانلود آهنگ حەمە زیرەک به نام کچی مەرو

7 آذر 1401
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن