تک آهنگ

دانلود آهنگ محمد پیره به نام ئەوینی من

دانلود آهنگ محمد پیره به نام ئەوینی من

20 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ مهران محمدزاده به نام روشتی

دانلود آهنگ مهران محمدزاده به نام روشتی

19 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ امیر راد به نام حسرت

دانلود آهنگ امیر راد به نام حسرت

19 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ افشین ادوای به نام ئه‌گه‌ر تو نه‌یەوه لام

دانلود آهنگ افشین ادوای به نام ئه‌گه‌ر تو نه‌یەوه لام

18 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ سوران محمدی به نام دل بی قەرارم

دانلود آهنگ سوران محمدی به نام دل بی قەرارم

16 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ ماهیر امین به نام ریگەی عاشقان

دانلود آهنگ ماهیر امین به نام ریگەی عاشقان

14 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ آرام احمدی به نام یار

دانلود آهنگ آرام احمدی به نام یار

13 اردیبهشت 1402
به زودی آرام احمدی به نام یار

به زودی آرام احمدی به نام یار

9 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ آرش عثمان به نام حلقه

دانلود آهنگ آرش عثمان به نام حلقه

7 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام تامەزروی باران

دانلود آهنگ ناصر رزازی به نام تامەزروی باران

4 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام جوانکیله

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام جوانکیله

2 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ نوید شویی به نام روشتن

دانلود آهنگ نوید شویی به نام روشتن

2 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ دیاکو محمودی به نام عەشقی تو

دانلود آهنگ دیاکو محمودی به نام عەشقی تو

2 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام چاوەکەم

دانلود آهنگ عزیز ویسی به نام چاوەکەم

1 اردیبهشت 1402
دانلود آهنگ هیمن زیرک به نام کچی مەرو

دانلود آهنگ هیمن زیرک به نام کچی مەرو

30 فروردین 1402
دانلود آهنگ عطا رادفر به نام بی تویی

دانلود آهنگ عطا رادفر به نام بی تویی

29 فروردین 1402
دانلود آهنگ سنار قاضی به نام خیال

دانلود آهنگ سنار قاضی به نام خیال

28 فروردین 1402
دانلود آهنگ امیر بخارایی به نام وصیت

دانلود آهنگ امیر بخارایی به نام وصیت

26 فروردین 1402
میکس جدید از حسن زیرک به نام دلبەندە

میکس جدید از حسن زیرک به نام دلبەندە

24 فروردین 1402
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام توبه

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام توبه

21 فروردین 1402
دانلود آهنگ سامان سلیمانی به نام بریندار

دانلود آهنگ سامان سلیمانی به نام بریندار

20 فروردین 1402
دانلود آهنگ سامان میراوایی به نام پەپوولەی بال شین

دانلود آهنگ سامان میراوایی به نام پەپوولەی بال شین

20 فروردین 1402
دانلود آهنگ ارسلان اخگری به نام بو رویشتی

دانلود آهنگ ارسلان اخگری به نام بو رویشتی

15 فروردین 1402
دانلود آهنگ ویس بادرنگین به نام هەلە بوو

دانلود آهنگ ویس بادرنگین به نام هەلە بوو

13 فروردین 1402
دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام های ده کو

دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام های ده کو

12 فروردین 1402
دانلود آهنگ ارشیا برزن به نام تنهایی

دانلود آهنگ ارشیا برزن به نام تنهایی

11 فروردین 1402
دانلود آهنگ سنار قاضی به نام دلدار

دانلود آهنگ سنار قاضی به نام دلدار

11 فروردین 1402
دانلود آهنگ آرمین براجان به نام بگەریوە

دانلود آهنگ آرمین براجان به نام بگەریوە

10 فروردین 1402
دانلود ‌‌آهنگ سالار یاهو به نام رازی تەنیایی

دانلود ‌‌آهنگ سالار یاهو به نام رازی تەنیایی

9 فروردین 1402
دانلود آهنگ بهزاد مروت به نام دوای رویینت

دانلود آهنگ بهزاد مروت به نام دوای رویینت

7 فروردین 1402
دانلود آهنگ آرمین براجان به نام تەنهایی

دانلود آهنگ آرمین براجان به نام تەنهایی

7 فروردین 1402
دانلود آهنگ سامان سلیمانی به نام بهار

دانلود آهنگ سامان سلیمانی به نام بهار

6 فروردین 1402
دانلود آهنگ زکریا رضایی به نام فرمیسک

دانلود آهنگ زکریا رضایی به نام فرمیسک

4 فروردین 1402
دانلود آهنگ سیوان کریمی به نام سوزی دەنگ

دانلود آهنگ سیوان کریمی به نام سوزی دەنگ

4 فروردین 1402
دانلود آهنگ بی کلام علی مردان به نام چەن جار وتم

دانلود آهنگ بی کلام علی مردان به نام چەن جار وتم

3 فروردین 1402
دانلود آهنگ آریاکو به نام لیوی شەکرین

دانلود آهنگ آریاکو به نام لیوی شەکرین

3 فروردین 1402
دانلود آهنگ شیرزاد حسن زاده به نام بەفر

دانلود آهنگ شیرزاد حسن زاده به نام بەفر

3 فروردین 1402
دانلود آهنگ عطا رادفر به نام گولی گولزارم

دانلود آهنگ عطا رادفر به نام گولی گولزارم

2 فروردین 1402
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام دیوانه ئاسا

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام دیوانه ئاسا

2 فروردین 1402
دانلود آهنگ مهران به نام رویشتی

دانلود آهنگ مهران به نام رویشتی

2 فروردین 1402
دانلود آهنگ آرمان رسولی به نام نا نابی

دانلود آهنگ آرمان رسولی به نام نا نابی

1 فروردین 1402
دانلود آهنگ گروه نت به نام نەوروز

دانلود آهنگ گروه نت به نام نەوروز

29 اسفند 1401
دانلود آهنگ شهاب حقی به نام هاتم گول هاتم

دانلود آهنگ شهاب حقی به نام هاتم گول هاتم

29 اسفند 1401
دانلود آهنگ سیروان کرمی و شهاب حقی به نام گول شیرین

دانلود آهنگ سیروان کرمی و شهاب حقی به نام گول شیرین

29 اسفند 1401
دانلود آهنگ پیشکو به نام مودیل

دانلود آهنگ پیشکو به نام مودیل

27 اسفند 1401
دانلود آهنگ هیمن عزیزپور به نام نەوروزی تەنیایی

دانلود آهنگ هیمن عزیزپور به نام نەوروزی تەنیایی

27 اسفند 1401
دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام مەنزل خەیر

دانلود آهنگ منوچهر علی پناه به نام مەنزل خەیر

26 اسفند 1401
دانلود آهنگ آریاس جوان و عەبه کریب به نام چوپی

دانلود آهنگ آریاس جوان و عەبه کریب به نام چوپی

23 اسفند 1401
دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام گولیزار

دانلود آهنگ زانا هدایتی به نام گولیزار

22 اسفند 1401
دانلوداهنگ عزیز ویسی به نام هەورى لار

دانلوداهنگ عزیز ویسی به نام هەورى لار

19 اسفند 1401
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن