تک آهنگ

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام تو هاتی

دانلود آهنگ کارزان فاروق به نام تو هاتی

7 مهر 1402
دانلود آهنگ ژیلوان به نام پاشای دل

دانلود آهنگ ژیلوان به نام پاشای دل

5 مهر 1402
دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام جیایی

دانلود آهنگ هیوا شریفی به نام جیایی

5 مهر 1402
دانلود آهنگ حسین نعمت زاده به نام دووری

دانلود آهنگ حسین نعمت زاده به نام دووری

5 مهر 1402
دانلود آهنگ احسان قادری به نام ستوری

دانلود آهنگ احسان قادری به نام ستوری

2 مهر 1402
دانلود آهنگ بارزان محمودیان به نام سی سال

دانلود آهنگ بارزان محمودیان به نام سی سال

1 مهر 1402
دانلود آهنگ لقمان بوکانی به نام گلەیی بی

دانلود آهنگ لقمان بوکانی به نام گلەیی بی

1 مهر 1402
پادکست موزیک قسمت ۱

پادکست موزیک قسمت ۱

1 مهر 1402
دانلود آهنگ ایوان و بنجامین جواهری به نام پاییز

دانلود آهنگ ایوان و بنجامین جواهری به نام پاییز

31 شهریور 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام باران

23 شهریور 1402
میکس جدید از حسن زیرک به نام شەو

میکس جدید از حسن زیرک به نام شەو

23 شهریور 1402
دانلود آهنگ سمیع سارو به نام عەشق باران

دانلود آهنگ سمیع سارو به نام عەشق باران

19 شهریور 1402
دانلود آهنگ سوران کرمانشاهی به نام نازدار

دانلود آهنگ سوران کرمانشاهی به نام نازدار

16 شهریور 1402
دانلود آهنگ شهاب مرادی به نام هەلە

دانلود آهنگ شهاب مرادی به نام هەلە

16 شهریور 1402
دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام بیزارم

دانلود آهنگ شادمان سلامی به نام بیزارم

16 شهریور 1402
دانلود آهنگ سیروان تاک به نام چونت له بیر کەم

دانلود آهنگ سیروان تاک به نام چونت له بیر کەم

16 شهریور 1402
دانلود آهنگ پیشکو و ادب سیدی به نام پی نەزان

دانلود آهنگ پیشکو و ادب سیدی به نام پی نەزان

16 شهریور 1402
دانلودآهنگ سیامک بابل به نام کالەبیه

دانلودآهنگ سیامک بابل به نام کالەبیه

13 شهریور 1402
دانلود آهنگ پرویز یاری به نام بی وەفا

دانلود آهنگ پرویز یاری به نام بی وەفا

12 شهریور 1402
دانلود آهنگ کامران استاد قادری به نام لیلی

دانلود آهنگ کامران استاد قادری به نام لیلی

11 شهریور 1402
دانلود آهنگ محمد شعاعی به نام هیوا

دانلود آهنگ محمد شعاعی به نام هیوا

9 شهریور 1402
دانلود آهنگ امید قادری به نام مانگ

دانلود آهنگ امید قادری به نام مانگ

8 شهریور 1402
دانلود آهنگ شهرام بیگی به نام خەیال

دانلود آهنگ شهرام بیگی به نام خەیال

7 شهریور 1402
دانلود آهنگ آریا احمدی به نام گلەیی

دانلود آهنگ آریا احمدی به نام گلەیی

7 شهریور 1402
دانلود آهنگ کاوه اسماعیلی به نام کیت هەیە

دانلود آهنگ کاوه اسماعیلی به نام کیت هەیە

4 شهریور 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام قەدەر

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام قەدەر

4 شهریور 1402
دانلود آهنگ حسن هیاس به نام دووست دیرم هەناسەگەم

دانلود آهنگ حسن هیاس به نام دووست دیرم هەناسەگەم

3 شهریور 1402
دانلود آهنگ هردی سلامی به نام ئەمجارە

دانلود آهنگ هردی سلامی به نام ئەمجارە

2 شهریور 1402
دانلود آهنگ آرش عثمان به نام دوا نامه

دانلود آهنگ آرش عثمان به نام دوا نامه

2 شهریور 1402
دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام نەمردم

دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام نەمردم

2 شهریور 1402
دانلود آهنگ برزان احمد به نام جلب نظر

دانلود آهنگ برزان احمد به نام جلب نظر

2 شهریور 1402
دانلود آهنگ رابەر کوردستانی به نام بەنازە

دانلود آهنگ رابەر کوردستانی به نام بەنازە

31 مرداد 1402
دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بگەریوە

دانلود آهنگ سامان فتحی به نام بگەریوە

28 مرداد 1402
دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام کوره هەورامی

دانلود آهنگ فرزاد مهدی نیا به نام کوره هەورامی

26 مرداد 1402
دانلود آهنگ دیاکو خالقی و میرشاد به نام دلی من دەشکینی

دانلود آهنگ دیاکو خالقی و میرشاد به نام دلی من دەشکینی

26 مرداد 1402
دانلود آهنگ زانیار رحیمی نژاد به نام بریار

دانلود آهنگ زانیار رحیمی نژاد به نام بریار

26 مرداد 1402
دانلود آهنگ علی مهرآرا به نام خوشم دەوی باوانم

دانلود آهنگ علی مهرآرا به نام خوشم دەوی باوانم

26 مرداد 1402
دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام دوورگه

دانلود آهنگ سهیل آدمی به نام دوورگه

25 مرداد 1402
دانلود آهنگ میران علی به نام کاتی مەرگ

دانلود آهنگ میران علی به نام کاتی مەرگ

23 مرداد 1402
دانلود آهنگ کاوە بی کەس به نام سەفەر

دانلود آهنگ کاوە بی کەس به نام سەفەر

23 مرداد 1402
دانلود آهنگ آروین غوثی به نام دوینی شەو به ناز

دانلود آهنگ آروین غوثی به نام دوینی شەو به ناز

23 مرداد 1402
دانلود آهنگ هیوا بی کەس به نام دل تەنگی من

دانلود آهنگ هیوا بی کەس به نام دل تەنگی من

22 مرداد 1402
دانلود آهنگ رفیق غفوری به نام جوانی تو جوانی

دانلود آهنگ رفیق غفوری به نام جوانی تو جوانی

22 مرداد 1402
دانلود آهنگ آریاس جوان به نام گول بینن

دانلود آهنگ آریاس جوان به نام گول بینن

19 مرداد 1402
دانلود آهنگ مازیار جلیلیان به نام دروغ است

دانلود آهنگ مازیار جلیلیان به نام دروغ است

19 مرداد 1402
دانلود آهنگ حسین میناپور به نام لیره نیت

دانلود آهنگ حسین میناپور به نام لیره نیت

18 مرداد 1402
دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام سحر

دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام سحر

15 مرداد 1402
دانلود آهنگ احمد خلیل به نام سیگار

دانلود آهنگ احمد خلیل به نام سیگار

11 مرداد 1402
دانلود آهنگ ارسطو سهرابی نیا به نام به یادی شەوان

دانلود آهنگ ارسطو سهرابی نیا به نام به یادی شەوان

7 مرداد 1402
دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام نگین

دانلود آهنگ روح الله حسنی به نام نگین

6 مرداد 1402
رادیوکوردموزیک
رادیوکوردموزیک
بروزترین رسانه دانلود آهنگ کردی
00:00 / 00:00
بستن